Tel: 07 477 88 20
mysun, sonce v vašem domu, sevalni paneli, električni paneli mysun
 

SEVALNI PANELI / INFRARDEČI PANELI / IR-PANELI (NIZKOTEMPERATURNI)

Sevalni paneli MySun oz. infrardeče ogrevanje ponujajo cenovno izjemno varčno alternativo klasičnemu ogrevalnemu sistemu. Paneli delujejo na elektriko in so bistveno varčnejši in zdravju prijaznejši v primerjavi s preostalimi oblikami ogrevanja. Značilnost sevalnih panelov je, da večino toplote v prostor oddajo s sevanjem (infrardečimi žarki). Paneli namreč ne segrevajo zraka neposredno, temveč segrevajo površino predmetov (zid, tla, pohištvo itd.), ki nato segrevajo zrak v okolici. Princip delovanja je enak kot pri soncu.


V osnovi so paneli bele barve, z okvirjem ali brez. Lahko so obarvani ali poslikani z motivi oziroma slikami, ki si jih sami izberete. Moči panelov so od 300 do 850 W.

Sevalni paneli s stekleno prednjo ploščo in kvalitetnim digitalnim potiskom, ki je na notranji površini, saj ga tako steklo varuje pred mehanskimi poškodbami.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj poslikav, ki so lahko na sevalnem panelu. Če imate fotografijo, ki bi jo želeli imeti na sevalnem panelu, nam jo pošljite in namestili jo bomo na sevalnikSevalni paneli imajo pridobljene naslednje certifikate: ISO9001, ROHS, CE, GS

PRINCIP DELOVANJA


V primerjavi s konvekcijskim ogrevanjem, kjer se zrak ogreva v dotiku z grelnim telesom in se potem dviga proti stropu ter se ohlajen spušča nazaj proti tlom, se pri ogrevanju s sevalnimi paneli zrak ogreva v dotiku z ogreto površino tal in predmetov (kot pri sončnih žarkih).

Pri klasičnem konvekcijskem ogrevanju z radiatorji se zrak ogreva na približno od 20 do 22 ºC, s sevalnimi paneli pa se prostor ogreva na drugačen način, zato je zagotovljeno ugodnejše bivanje v prostoru pri nižji temperaturi zraka (18 do 19 ºC). To posledično pomeni velik prihranek pri energiji.Pri večjih zaprtih objektih (delavnice, hale, športni objekti, garaže, konjušnice, hlevi in terase oz. povsod, kjer so višji stropi) se uporabljajo sevalni paneli za področno (consko) ogrevanje, vendar pa jih je potrebno spustiti na priporočljivo višino montaže (2,5 m do 3,8 m – odvisno od moči sevalnega panela). Na takšen način ne ogrevamo celotnega objekta, temveč le področja (cone), kjer se zadržujejo ljudje, živali ali predmeti, ki jih želimo ogreti. Sevalni paneli so primerni tudi za področno (consko) ogrevanje klopi v cerkvah, restavracij, teras restavracij in barov itd.

PREDNOSTI V PRIMERJAVI S TRADICIONALNIM TOPLOVODNIM SISTEMOM OGREVANJA JE VELIKO:

 • vsa instalacijska dela so omejena na preprosto pritrditev sevalnega panela in namestitev termostata;
 • ne zahtevajo nobenega vzdrževanja;
 • delovanje je neslišno;
 • življenjska doba je 50 let;
 • ni kroženja prahu;
 • 99 % energije se pretvori v sevalno;
 • odpade potreba po plinohramu oziroma rezervoarju za olje ali drvarnici;
 • ni nujno, da je cela investicija v centralno ogrevanje narejena v enem koraku, nakup panelov lahko časovno poljubno razmikate;
 • idealno je za objekte, ki jih ogrevate le občasno;
 • ne vsebujejo nikakršne tekočine, torej ni nevarnosti, da pride v izključenem času do okvar zaradi zmrzali;
 • pri adaptaciji ali pri preureditvi panele brez težav premestite kamorkoli v prostoru ali jih dodate oziroma odvzamete;
 • programirate lahko delovanje vsakega panela posebej – tako časovno (čas delovanja oz. mirovanja) kot tudi temperaturno. To je bistvena prednost v primerjavi s klasičnim centralnim gretjem, kjer programirate sistem kot celoto, saj razpolagate le z enim virom toplote (pečjo). V praksi to pomeni, da imate lahko v vsakem prostoru drugačno temperaturo, ki je na voljo takrat, ko se v tem prostoru dejansko zadržujete.
 • V primeru razdelitve prostora na več con, lahko ogrevate le izbrano cono.


UPRAVLJANJE


Sam sevalni panel nima možnosti regulacije temperature, zato ga je potrebno priključiti na sobni termostat, ki je lahko analogni ali digitalni. Termostat nam izmenično vklaplja in izklaplja sevalni panel in tako vzdržuje želeno temperaturo zraka v prostoru. Na en termostat lahko priključite več sevalnih panelov ali pa le enega. Če ima vsak prostor ločen digitalni termostat, lahko za vsak prostor nastavite različno temperaturo (glede na uro in dan v tednu) in tako zagotovite manjšo porabo, saj prostor ogrevate le takrat, ko ste v prostoru.

Sevalne panele lahko nadzorujete tudi na daljavo, s pomočjo:
- Wi-Fi termostata, ki ga upravljate s pametnim telefonom ali računalnikom, ki ima dostop do spleta;
- GSM-modulom, ki ga upravljate s pošiljanjem SMS-sporočil.

Termostat ne sme biti nameščen:
- v bližini sevalnega panela (1 do 1,5 m), kjer bi bil izpostavljen direktnim infrardečim žarkom, saj bi se s tem ogrevalo ohišje termostata in povzročilo napačno merjenje temperature v prostoru;
- v bližini vrat in oken, kjer bi delovanje termostata motil pretok zraka.

Opozorilo: sevalni paneli ne smejo biti priključeni neposredno v vtičnico. Priključitev mora biti vedno izvedena preko termostata.

KAKŠNO MOČ POTREBUJETE?


Pri izbiri moči sevalnega panela je zelo pomembno, da izberete pravilno moč.

Zadovoljiva izolacija objekta
Izračunajte prostornino prostora tako, da pomnožite dolžino, širino in višino v metrih. Npr.: 3,0 m (dolžina) X 3,0 m (širina) X 2,5 m (višina) = 22,5 m3 Prostornino prostora pomnožite s faktorjem 25 in dobili boste moč sevalnega panela v vatih (W), ki jo potrebujete za ogrevanje. Npr.: 22,5 m3 (prostornina prostora) X 25 (faktor) = 562,5 W (moč sevalnega panela)

Slaba izolacija objekta oz. prostor z veliko steklenimi površinami (okna)
V tem primeru morate zgoraj dobljenemu izračunu moči sevalnega panela dodati 10 % ali celo 20 % moči. Npr.: 562,5 W (moč sevalnega panela) + 20 % = 675 W (moč sevalnega panela za slabše izolirane objekte oz. prostor z veliko steklenimi površinami (okna))

Brez elaborata gradbene fizike (toplotnih izgub) objekta je težko napovedati točno moč in število sevalnih panelov, ki bodo zadostovali za ogrevanje prostora v mrzlih dneh.

NAMESTITEV


Sevalne panele lahko namestite pod strop ali na zid. Na zadnji, hrbtni strani so nosilci, ki omogočajo montažo. Na določene modele sevalnih panelov lahko po potrebi pritrdite nosilec (aluminijast okvir) in jih tako namestite na spuščen strop (npr. armstrong strop). Pri namestitvi sevalnega panela upoštevajte, da s prednje strani ter ob vseh robovih sevalnega panela na razdalji vsaj 50 cm ne sme biti postavljenih nobenih ovir. Tako boste omogočili enakomerno širjenje infrardečih žarkov po prostoru.

Opozorilo: Pri namestitvi sevalnih panelov je potrebno uporabljati zaščitne rokavice, da bi preprečili nanos maščobe na prednjo sevalno površino.KAJ SO INFRARDEČI ŽARKI, KI JIH ODDAJAJO SEVALNI PANELI?


Infrardeče žarke je odkril astronom William Herschel v 19. stoletju. Herschel je uporabil prizmo za lom svetlobe s sonca in pri tem za rdečim delom spektra zaznal infrardeče žarke. Hkrati je opazil, da so infrardeči žarki dvignili temperaturo na termometru. Infrardeči žarki so del elektromagnetnega spektra, kjer ima vsak tip žarkov svoje specifično valovanje.


Elektromagnetni spekter

Kot je razvidno iz tabele, infrardečih žarkov ne smete enačiti s preostalimi žarki (npr.: ultravijoličnimi (UV) žarki, mikro žarki itd). Infrardeče sevanje je elektromagnetno valovanje z valovnimi dolžinami, daljšimi od valovnih dolžin vidnih žarkov (svetlobe) in krajšimi od mikro žarkov. Območje valovnih dolžin infrardečega valovanja je od 0,076 do 1000 mikronov (mikron je 1/1.000.000 m).

Infrardeči žarki s človeškimi očmi niso vidni. Lahko pa posebne kamere infrardeče žarke pretvorijo v nam vidne barve. Naše telo občuti infrardeče žarke kot toploto, ki pa ne povzroča 'sončnih' opeklin. V nasprotju z ultravijoličnimi (UV) žarki, ki jih telo ne občuti kot toploto, povzročajo pa sončne opekline tudi, kadar je oblačen dan, saj prodrejo skozi oblake.

Infra rdeči žarki se uporabljajo tudi za druge namene:
- Nočno gledanje. Uporablja se v opremi za nočno gledanje, ko je premalo vidne svetlobe, da bi predmet lahko videli. Oprema zazna sevanje in ga pretvori v sliko, na kateri se toplejši predmeti vidijo svetlejše, kar omogoča policiji in vojski, da tudi v temi vidijo pomembnejše objekte, kot so na primer ljudje ali avtomobili.

- Fotografiranje. Pri infrardeči fotografiji se uporabljajo infrardeči filtri, ki zajamejo samo svetlobo v infrardečem spektru. Digitalni fotoaparati velikokrat uporabljajo filtre, ki blokirajo infrardečo svetlobo. Cenejši digitalni fotoaparati, ki ne vsebujejo takšnih filtrov, lahko zajamejo infrardečo svetlobo, ki se na sliki vidi kot svetlo bela barva. To je posebno opazno pri slikanju stvari blizu svetlih področij (na primer zraven luči), kjer lahko interferenca infrardeče svetloba poškoduje barve na sliki.

- Termografija. Infrardeče sevanje se lahko uporablja za oddaljeno določanje temperature objektov, kar se imenuje termografija, ali v primeru zelo visokih temperatur – pirometrija. Termografija se primarno uporablja v vojaške in industrijske namene, vendar se v obliki infrardečih kamer zaradi zmanjšanja stroškov izdelave na trgu pojavlja tudi v nekaterih avtomobilih.

- Komunikacija. Infrardeči prenos podatkov se uporablja v komunikaciji na kratke razdalje med računalniškimi napravami in osebnimi organizatorji. Te naprave običajno delujejo po standardu, ki ga je izdalo združenje IrDA (Infrared Data Association). Infrardeči laserji ustvarjajo svetlobo za prenos podatkov preko optičnih vlaken. Infrardeča svetloba z valovno dolžino okoli 1330 nm (največji prenos) ali 1550 nm (najmanjša razpršitev) je najboljša izbira za standardna optična vlakna iz kremenovega stekla.

- Spektroskopija. Spektroskopija z infrardečim sevanjem je raziskovanje sestave (navadno) organskih spojin, ugotavljanje strukture in sestave spojine glede na odstotek prepuščanja infrardeče svetlobe skozi vzorec. Različne molekulske vezi znotraj vzorca absorbirajo različne frekvence.

ENERGIJA SE PRENAŠA NA TRI RAZLIČNE NAČINE: KONDUKCIJA, KONVEKCIJA IN RADIACIJA


KONDUKCIJA
Pri kondukciji (prevajanje toplote) je potreben neposreden stik za prenos toplote. Npr.: kuščar, ki leži na segreti skali, prejema od skale energijo s kondukcijo.

KONVEKCIJA
Toplota se prenaša s pomočjo medija, ki je lahko tekočina (vroča voda) ali zrak.
Npr.: klasični toplovodni radiatorji in električni varčni radiatorji.

RADIACIJA (sevanje)
Pri radiaciji ni potreben stik za prenos toplote. Telo namreč občuti toploto kot posledico elektromagnetnega valovanja (infrardeči žarki so del elektromagnetnega spektra valovanj).

Kakor smo uvodoma omenili, sevalni paneli s pomočjo infrardečih žarkov ne segrevajo neposredno zraka, temveč segrevajo površino predmetov (tla, zid, pohištvo itd.), ki nato segrevajo zrak v okolici. Princip delovanja je enak kot pri soncu.

ZGRADBA SEVALNEGA PANELA (nizkotemperaturnega)Panel je sestavljen iz več plasti, ki so v končni izdelavi zaprte in z vseh strani dodatno obdane z aluminijasto plastjo.

Opis:


1) Prekrivna čelna površina je iz keramičnega nanosa in valovita (izjemno majhne izbokline). Tako so povečali skupno površino sevalne čelne površine in posledično omogočili boljše sevanje. Prekrivna čelna površina je lahko tudi iz stekla ali drugega materiala (odvisno od modela sevalnega panela).
2) Plošča, ki poveča učinkovitost sevanja.
3) Plošča, ki absorbira toploto grelne plošče.
4) Grelna plošča (ogljikova in grafitna vlakna).
5) Zaščitna plošča.
6) Toplotna izolacija preprečuje uhajanje toplote skozi zadnjo stran in tako povečuje učinek sevanja.
7) Zadnja, hrbtna plošča, na kateri so nosilci, ki omogočajo montažo na strop.


VPLIV INFRARDEČIH ŽARKOV NA TELO IN ZDRAVLJE


Ker si mnogi predstavljajo pojem sevanje kot nekaj slabega, bomo v nadaljevanju skušali predstaviti, kako sevalni paneli vplivajo na telo in zdravje.

Toploto ljudje uporabljajo že stoletja, saj so ugotovili, da je toplotna terapija ena izmed najboljših metod zdravljenja. Prav tako izboljšuje odpornost in samozdravljenje telesa.

Infrardeči žarki prodrejo do 4 cm globoko v telesno tkivo, kar pomeni, da je učinek enak, kot če bi telo ogrevalo sonce ali pri rekreaciji izgorevala energija v tkivu.

Vse bolj popularne so tudi infrardeče savne, saj se telo segreje enako kakor pri finski savni, le da so pri tem učinkovitejše (porabijo manj energije, učinkujejo pri mnogo nižji temperaturi, zrak se ogreje bistveno manj kakor pri finski savni in s tem je varnejša za ljudi s kardiovaskularnimi težavami).

Sevalni paneli blagodejno učinkujejo oz. pomagajo pri številnih težavah:
- astmi, bronhitisu (in drugih dihalnih težavah);
- prehladih;
- vnetjih obnosnih votlin;
- težavah z revmo, artritisom, išiasom, bolečinami v hrbtu;
- zmanjšujejo stres;
- izboljšajo prekrvavitev;
- pospešujejo zdravljenje (zaradi boljše prekrvavitve hitreje celijo rane, poleg tega pacienti trpijo manj bolečin in so obenem bolj sproščeni);
- stabilizirajo visok krvni pritisk;
- očistijo kožo (ublažijo akne);
- infrardeči žarki se spremenijo v toploto šele znotraj telesa, kar povzroči, da se žile razširijo, spodbujajo boljši krvni obtok in s pomočjo proizvedene toplote pomagajo pri izločanju toksinov iz telesa skozi znojenje;
- izgubi telesne teže, saj pospešuje presnovno vitalnih organov in žlez z notranjim izločanjem in posledično povzroči bistveno večje in hitrejše izgorevanje kalorij;
- razstrupljanju telesa;
- regenerirajo možganske celice;
- preprečujejo oz. delujejo proti elektromagnetnemu onesnaženju (npr. pri delu z računalniki ipd.).


Opozorilo: Sevalni paneli niso namenjeni za zdravljenje. Predstavitev, kako sevalni paneli vplivajo na naše telo in zdravje je le informativne narave.


Razpoložljive sevalne panele (moči in velikosti), ki jih imamo v prodajnem programu, si lahko ogledate TUKAJ